HQ-PM-AM - Pulver och materialdesign för flexibel additiv tillverkning av högpresterande komponenter

Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30
Additiv tillverkning innefattar ett antal snabbt växande teknologier. Bland dessa är Selective Laser Melting (SLM) den dominerande pulverbäddbaserade metoden för tillverkning av metallkompontenter. Ur materialsynpunkt styrs produktprestanda och produktkvalitet av pulveregenskaper och den grundläggande metallurgin hos materialen som processas. För material som vissa nickelbaslegeringar, vilka är svåra att processa, kommer vi att fokusera på metallurgiska faktorer för att förstå hur defekter vid tillverkning kan styras och minimeras. För material som rostfria stål, vilka är lätta att processa, kommer vi att studera var gränser för tunnväggiga strukturer kan finnas. Som generiskt stöd kommer vi också att adressera pulveregenskaper med fokus på pulverreologi och ytkemi i syfte att klarlägga dessa faktorers inverkan på pulverbäddens kvalitet och återanvändning av pulver i SLM-processen. Vi kommer slutligen att etablera en väg för snabb materialutveckling där vi kopplar experimentell pulverdesign i laboratorium till pilot-/industriell framställning av atomiserat pulver.
VINNOVA / SIP Metallic Materials
Swerea KIMAB, Swerea IVF, Stockholm University, HÖGANÄS SWEDEN AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB, RZ Riboverken AB

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2016.