HMI för autonoma fordon - HATric

Även om det finns designprinciper för utformning av användargränssnitt (HMI) så behövs specifika riktlinjer utformning av HMI för delvis eller helt autonoma fordon. Vi behöver få djupare förståelse för människors interaktion med och beteende i samspel med autonoma fordon liksom metoder för att utvärdera nya typer av HMI lösningar.

HATric-projektet syftar till att utveckla dels designprinciper, dels utvärderingsmetoder.
Inom ramen för projektet utvecklas och testas därför designprinciper med hjälp av olika prototyper för utformning av interaktionen mellan förare och fordon för att förstå vad som karaktäriserar ett bra HMI för autonoma fordon.

HMI ska
- Optimera överlämning av köruppgift(er) mellan förare och fordon,  
- Minimera negativa effekter av förarbeteenden som beror på brist på förståelse av det autonoma systemet, 
- Uppmuntra användandet av systemet genom att maximera användarupplevelsen

Projektets mål är att ta fram designprinciper, testmetoder och prototyper för att utvecka kunskap om vad som krävs för att skapa ett bra HMI för automatiserade fordon, och som stödjer de specifika användarfall som bara uppkommer under partiell och full automation.

 

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-10-31
Chalmers Styrkeområde
Information and Communication Technology
Transport

Keywords

Människa-maskinsystem; HMI; användargränssnitt; autonoma fordon

Related projects

​​

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.