En atlas över den mänskliga metabolismen

Human Metabolic Atlas är ett av projekten som utförs av gruppen Systembiologi.

Human Metabolic Atlas (HMA) utvecklas för att bli en unik och ny webb-baserad databas och ett modellerings-verktyg. Denna platform kommer att användas för att integrera klinisk data med metaboliska modeller i syfte att identifiera nya prognostiska biomarkörer som kan kopplas till metabola sjukdomar, så som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomer samt cancer.

Se den engelska projektsidan för mer information.

Sidansvarig Publicerad: to 11 maj 2017.