HEFE - Energieffektivare elfordon

Energimyndigheten anser att projektet adresserar två nyckelfrågor för utveckling av elfordon: den kompletta elektriska drivlinans verkningsgrad och minskad energianvändning i fordonens klimat- och kylsystem. Projektmålen att ta fram ett nytt drivlinekoncept med 5 % högre verkningsgrad än nuvarande elektriska drivlina och att minska den årliga energianvändningen för värme och kyla med 10 % utan ökad systemkostnad är högt satta men bedöms realistiska.

Samarbetande organisationer

  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-11-01
Slutdatum 2023-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 10 jun 2021.