Hållbara produktlivscykelplattformar

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

​Förmågan att med ett hållbarhetsperspektiv utveckla, producera och underhålla produkter är avgörande för både OEM-företag och leverantörer. Att göra detta plattformsbaserat, och därigenom möjliggöra återanvändning av samma resurser i många produktvarianter samtidigt som dessa kundanpassas, stämmer väl med ett hållbarhetsperspektiv. För att göra detta krävs ny kunskap för bedömning och utnyttjande av teknologi-, produkt- och processrelaterad kunskap samt av IT-stöd i form av nya PLM-lösningar. Bidrag från denna forskning är ett utvecklat och implementerat nytt informationsramverk för plattformsbaserade produkter med ett inkluderat tjänsteinnehåll.

Hållbara produktlivscykelplattformar är ett aktivt forskningsfält inom styrkeområdet Produktion på Chalmers.

Projektledare: Hans Johannesson

Platform knowledge reuse and management at GKN (former Volvo Aero)

Kontakt
​Hans Johannesson, hansj@chalmers.se
Externa parter
​GKN (före detta Volvo Aero), Emerson, Sandvik
Samarbeten/Relaterade projekt

PPU/Produktutveckling
Wingquist Laboratory
Systems Engineering & PLM

Styrkeområde
Produktion

Relaterade projekt
Plattformsbaserad utveckling

Nyckeord

Platform, Knowledge modeling, Platform elements, Reuse, Commonality, Customization

Externa Medlemmar
​Ola Isaksson, Adjungerad professor Produkt- och produktionsutveckling Chalmers och GKN Aerospace
Ulf Högman, GKN Aerospace
​Vinnova: 8500 kSEK

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2015.