Hållbar förtätning

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Städer med högre täthet och funktionsblandning förs ofta fram som stöd för en hållbar utveckling men det är oklart vad det är som faktiskt behöver göras mer tätt för att uppnå påstådda fördelar. Projektet svarar på två frågor: Vilka är de urbana kvaliteter som behöver förtätas? Genom vilka kriterier kan "tätheten" hos dessa värderas? Stadstäthet studeras i Barcelona, Rotterdam och Göteborg, och den utvecklade kunskapen kommer i en avslutande analys och reflektion att relateras till utvecklingen av Göteborgsområdet. Resultaten från arbetet är ett effektivt och användbart analysramverk - en kunskap som kan användas i pågående planering av det framtida Göteborg.

Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Sidansvarig Publicerad: ti 06 sep 2016.