Grundläggande studie av vattens inverkan på oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer

Projektet syftar till att uppnå grundläggande förståelse av hur vatten påverkar palladiumbaserade oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer och hur nya katalysatorer för dessa tillämpningar ska designas för att vara robusta mot vatten. Vattens inverkan på oxidation av framförallt metan, men även andra biogaskomponenter såsom etan och propan, över dels enskilda katalysatorkomponenter, dels modellkatalysatorer med ökande komplexitet och dels fullformulerade katalysatorer kommer studeras i detalj genom ”state-of-the-art” spektroskopiska metoder (infraröd och röntgenabsorption) under reaktionsbetingelser (in situ). Med utgångspunkt från denna kunskap kommer nya katalysatorkoncept med betydligt lägre känslighet mot vatten formuleras, syntetiseras och prövas. Inverkan av svavel på oxidationsfunktionen beaktas när nya katalysatorkoncept föreslås.

Samarbetande organisationer

  • Johnson Matthey AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 13 sep 2019.