Green PST - grön infrastruktur som en integrerad del av nätverksanalys

Förtätning har visat sig bidra till vissa centrala mål i Agenda 2030, men strider samtidigt mot andra. Grönområden antas vara en central lösning eftersom de bidrar till större motståndskraft mot klimatförändringseffekter och påverkar folkhälsa och välbefinnande positivt.

Trots kunskap om att kopplingar mellan grönområden är viktiga, fokuserar verktyg som används idag på att mäta effektivitet av grönytor främst utifrån gröna kvaliteter som finns lokalt.

Syftet med projektet är därför att inventera behovet av ett verktyg som tar hänsyn till hela systemet av grönytor och att kravspecificera dess funktionalitet. Ett sådant verktyg skulle kunna möjliggöra för planeringspraxis att integrera dessa typer av analyser i designprocessen och även stödja projekt så att de mer effektivt bidrar till hållbarhetsmål 11, hållbara städer och samhällen och mål 15, ekosystem och biologisk mångfald

Samarbetande organisationer

  • Calluna AB (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2021-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 04 dec 2021.