Graphene Coatings for High-End textiles

Intresset för grafen i textilier har ökat markant den senaste tiden. Arbetet har än så länge mestadels gjorts av forskare inom akademin medan väldigt lite har visats av industrin. Några anledningar är att priset fortfarande är högt och att det är okänt hur man applicerar grafenet på textilen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt som samtidigt är relevant för industrin. Det här projektet ämnar undersöka en ytbeläggning av grafen för att förbättra existerande textilers ytegenskaper. Detta inkluderar UV-skydd och avancerad kontroll av vätsketransport. Ytbeläggningen kommer göras med både traditionell impregnering men även med nya moderna metoder som sprayning och bläckstråleskrivning. Patentlandskapet kommer även undersökas för att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns.

Samarbetande organisationer

  • FOV Fabrics (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-10-31

Sidansvarig Publicerad: lö 28 sep 2019.