Granulerat aktivt slam för rening av avloppsvatten

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Granulering av aktivt slam är en ny process för biologisk rening av avloppsvatten. Aggregaten kan beskrivas som ett specialfall av biofilm där mikroorganismer växer tätt samman och bilda täta runda korn, några mm i diameter. Det anses vara en av de mer lovande tillämpningarna, främst på grund av de utmärkta separationsegenskaperna för granulat, vilket gör systemet mycket kompakt. Höga hydrauliska belastningar kan tillämpas, samtidigt som höga koncentrationer av biomassa kan upprätthållas i reaktorn. Avloppsreningsverk som har biologisk kväverening kräver vanligtvis stora bassängvolymer. Strängare kvalitetskrav på avloppsvatten medför att uppgradering av reningsverken ofta blir nödvändiga. På grund av begränsat utrymme föredras mer kompakta processlösningar.

Granulat kan bara bildas när de miljömässiga förhållandena är optimala. Detta kan uppnås i satsreaktor (SBR) där mikroorganismer utsätts för stora substrat-gradienter och hög turbulens. Genom att förkorta sedimenteringstiden till några minuter, kan bara mikroorganismer som kan bilda granuler bli kvar i systemet. På grund av den stora kornstorleken kan gradienter av substrat uppnås inuti dem och  samtidig nitrifikation och denitrifikation uppås. Syftet med projektet är att utforska  processen för rening av avloppsvatten genom att studera den mikrobiella samhällsstrukturen och dess inverkan på biologiska omvandlingsprocesser.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Kväverening, närsaltsreduktion, satsvis reactor, aeroba granuler

Projektdeltagare

​Projektledare
Britt-Marie Wilén

Projektdeltagare
Britt-Marie Wilén
Malte Hermansson (GU)
Enikő Szabó

Kontaktperson
Britt-Marie Wilén

Externa parter i projektet
​Institutionen för kemi och molekylärbiologi (Göteborgs universitet), Gryaab AB
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Formas, Gryaab AB

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.