Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Detta projektet syftar till att ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra kommersiell tillverkning av funktionaliserat grafen. Projektet ämnar vidareutveckla tidigare forskningsresultat där små provkroppar med cementpasta påvisat att rätt funktionaliserat grafen kan öka betongens tryckhållfasthet med upp till 50 %.

Samarbetande organisationer

  • Aarsleff Grundläggning AB (Privat, Sweden)
  • Centrum Pile AB (Privat, Sweden)
  • SHT Smart High-Tech (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-11-15

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jun 2018.