Gröna lösningsmedel bearbetade polymera solceller för inomhusapplikationer

Många elektroniska inomhusenheter inklusive sakernas internet är drivna med låg effekt, de kan tillfredsställas med användningen av polymera solceller (PSC), som omvandlar inomhusljus till elektricitet. På detta sätt kommer produktionen av biljoner alkaliska engångsbatterier att avbrytas där det inte finns något behov av byte av batterier inom minst tio år. Detta kommer att få en djupgående inverkan på vår miljö och ett stort bidrag till vårt hållbara
samhälle. Hittills har denna intelligenta lösning dock väckt liten uppmärksamhet på grund av den största utmaningen att sakna lämpliga halvledande polymerer som kan bearbetas av gröna lösningsmedel för tillverkning av PSC. I detta projekt har vi de ambitiösa målen att utveckla polymerer som kan bearbetas med gröna lösningsmedel för effektiva PSC med fokus på inomhusapplikationer. Projektresultaten kommer att spridas via
olika kanaler och behov av identifieringsföretaget för tillverkning av integrerade inomhusenheter för allmänheten.

Samarbetande organisationer

  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-10-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.