Grön cement baserad på masugnsslagg

Projektet syftar till att minska CO2-utsläpp från cementproduktion genom att ersätta kalksten med industriella biprodukter som slagg och flygaska som har cementliknande egenskaper under sk alkaliaktivering. Projektet bidrar alltså både till att minska Sveriges CO2-utsläpp samt att industriella biprodukter nyttiggörs. Projektet syftar också till att öka svensk konkurrenskraft genom att demonstrera ´gröna´ produkter där ökad prestanda uppnås genom förbättrad syrabeständighet och/eller högtemperaturbeständighet jämfört med produkter baserade på Portlandcement (PC).


Vid förbränning av kalksten för cementproduktion genereras stora mängder CO2, ca 1 ton CO2 per ton Portlandcement (PC). Globalt sett bidrar därmed PC-produktion med ungefär den dubbla mängden av CO2-utsläpp jämfört med flygindustrin. Med tanke på den stora mängd PC som produceras årligen medför detta att alternativ till PC är en mycket viktig parameter för att begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom kommer de avsedda produkter, vilka utnyttjar specifika prestandafördelar av ´grön´ cement, att stärka olika industrisektorer som är etablerade i Sverige.

Startdatum 2016-11-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 13 jun 2018.