Grön bearbetning: Skapandet av höghållfasta metal ytstrukturer-II (HybridSurf-II)

HYBRIDSURF II avser att utvärdera potentialen för att införa en helt ny metod för hård svarvning, där processens nackdelarna i) kontroll av (minimera) dimensionella fel, ii) industriens acceptans av ytor med mikrostrukturella förändringar och iii) kontroll av (eller minimering) av ytrestspänningar omvandlas till fördelar. Syftet i projektet var att använda förbättrade kylstrategier med modifierade skärverktyg och processinställningar för att skapa en yta med hög hållfasthet på toppskiktet under bearbetning.

Potentiellt hittar vi en process fönster där vi kan reproducera de önskade ytorna med goda processdata för att kunna utveckla hypotesen till en fullskaleprojekt där vi fördjupar oss i ytansegenskaper och dess beständighet mot statiska och dynamiska samt termiska laster. Avsikten är att skapa ytor som möjliggör en ökad ythållfasthet och minskad vikt/färre processteg samt införandet av hårdsvarning på kritiska ytor (långsiktigt).

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-01-13
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-30

Sidansvarig Publicerad: on 15 jul 2020.