Golvvärme

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Ett ingjutet golvvärmesystem utan rumsstyrning ger en uppvärmning med låga investeringskostnader och skapar tillfredsställande komfort i bostäder med låga värmebehov tack vare självregleringseffekten och en optimalt vald framledningstemperatur. Ett nytt sätt att skapa ett tekniskt robust system med låga kostnader!

Projektidé

Resultat från de tidigare forskningsprojekten visar att då golvvärme tillämpas i välisolerade bostäder blir rumstermostaterna mer eller mindre överflödiga. Rumsregleringen, dvs. temperaturgivare, signalsystem, ställdon och ventiler, som styr av och påslag av vattenflödet i de ingjutna slingorna kan vid lämplig design rationaliseras bort. Systemets rumskontroll säkerställs istället tack vare systemets inneboende självreglerande förmåga. En förenklad systemuppbyggnad med färre komponenter är därmed möjlig. Det förenklade systemet får därmed en lägre investeringskostnad än det traditionella systemet med rumsreglering via termostater.

 
Ett förenklat golvvärmesystem, som bedöms ha betydligt lägre investeringskostnad jämfört med konventionella system, bygger på:
  • Enkel reglering utan rumstermostater
  • Konstant vattenflöde
  • Varierande eller konstant framledningstemperatur

Systemförslaget bedöms motsvara en enkel men robust teknisk lösning som:

  • Säkerställer utnyttjande av internvärme
  • Ger en stabil inomhustemperatur
  • Möjliggör uppvärmning med extremt låga systemtemperaturer 

Syftet med projektet är att testa det föreslagna förenklade golvvärmesystemet med experimentella metoder och göra en kostnadsanalys.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsfysik.

Projektdeltagare

​Projektledare
Carl-Eric Hagentoft

Projektdeltagare
Carl-Eric Hagentoft, Chalmers
Henrik Karlsson, SP

Kontakt
Carl-Eric Hagentoft

​SPUF

Publicerad: to 08 maj 2014.