Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen

Undermarken är en resurs som kan erbjuda många olika typer av varor och tjänster, av vilka flera kan stödja en övergång till
mer hållbara och resilienta städer.

Startdatum 2019-07-01
Slutdatum 2022-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.