Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion

Projektets syfte var att utveckla teknik som tar sikte på de övergripande målen om en högre produktivitet samt en minskad miljöpåverkan och bidrag till reducerad CO2 användning genom repeterbara och kvalitetssäkrade limfogar för framtida multimaterialanvändning.

Projektets lösning gav:

  • Repeterbar och optimal applicering av lim
  • Optimerad limfog med avseende på geometri, lastfall och minimalt spill
  • Beräknad kollisionsfri banplanering för limapplicering
  • Reducerad omställningstid, uppstartstid, kassation och spill.

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.