Genomslag och kortslut analys i vindkraftparker med 36kV kabelnät och vakuumbrytare

I detta projekt undersöks hur högfrekventa transienter i ett kabelnät påverkar anslutna komponenter. Såväl generering som propagering och apparatskydd studeras. I projektet planeras mätningar i Stor-Rotlidens vindpark där haverier av kabelavslut vid transformatorer har förekommit. Jämfört med tidigare arbete inom detta tema så är fokus här på jordningssystemets utformning, speciellt dess högfrekvensegenskaper med olika jordresistans. Vidare analyseras hur transienterna påverkar anslutna objekt och vilka skydd som kan behövas.

Samarbetande organisationer

  • Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC) (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2017-11-22
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-02-28

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.