Genomförbarhetsstudie "Elektrifierad Bygg- och anläggningsplats"

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 24 jul 2020.