Genetiska biosensorer för utvecklingen av bättre cellfabriker för produktion av platformkemikalier

En effektiv biokemisk omvandling av förnybara kolkällor är avgörande för övergången till ett resurseffektivt samhälle. Industriella processer kräver stammar som är toleranta mot flera stressförhållanden och har en hög productivitet, egenskaper som bör utvecklas för att biobaserade kemikalier och material skall bli konkurrenskraftiga.


Syftet med projektet är att utveckla genetiska biosensorer för jästsvampar, som mäter intracellulära halter av biokemikalier som produceras av cellerna eller inhibitorer som finns i råmaterialet. Det finns rikligt med inhibitorer lignocellulosa hydrolysat, ett
råmaterial gjort av växtbiomassa som inte konkurrerar med matproduktion. De biosensorer som utvecklas kan användas för att hitta mer robusta och effektiva cellfabriker med ökad tolerans för screening av stammar med en ökad produktion av
biokemikalier.

Samarbetande organisationer

  • Teknologian Tutkimuskeskus (VTT) (Privat, Finland)
  • Indian Institute of Technology, Guwahati (Akademisk, India)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 22 nov 2019.