Generisk förbränningsforskning: GEN-CECOST

Syftet med projektet är att med grundläggande forskning utveckla verktyg, avancerad diagnostik och modellering för djupare förståelse och ökade kontrollmöjligheter av förbränningsprocesser. Forskningen inom projektet utgör en kunskapsbas för verksamheten inom Kompetenscentrum CECOST samt andra närliggande verksamheter. Projektet bidrar till kunskapsuppbyggnad inom förbränningsområdet, vilket på sikt kan bidra till ökad konkurrenskraft för svensk industri, minskad klimatpåverkan samt till utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-04-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.