Gemensam radar och kommunikation för nästa generations fordonsapplikationer

Syfte och mål
Detta projekt syftar till att utveckla en lösning som integrerar kommunikation, avkänning, störningsundertryckning, samt positionering. Den framtagna lösningens resursbehov kommer att minimeras med avseende på kostnad, material, energi, och spektral användning. Detta anses vara väsentligt för att uppnå framtidens behov av fordonssäkerhet och komfort.

Förväntade effekter och resultat
Arbetet som utförs i detta projekt kommer att leda till en förståelse för teknik som kombinerar radar och kommunikation, radar-kommunikation (eng. JRC), för fordon i skräddarsydda användarfall. Det kommer även att skapa världens första JRC-prototyp. Vidare kommer en färdplan för JRC-teknikens utveckling mot 2030 att tas fram.

Planerat upplägg och genomförande
Arbetet är strukturerat i fem arbetspaket (eng. WP): WP1 kommer att definiera kraven som används i alla andra arbetspaket, WP2 kommer att utveckla och testa hårdvara för front-end, WP3 kommer att utveckla och testa hårdvara för back-end samt modeller för länknivå, WP4 kommer att utvärdera de föreslagna lösningarna i ett 3GPP-sammanhang, WP5 samlar slutligen resultaten från alla arbetspaket för utvärdering och demonstration på systemnivå.

Samarbetande organisationer

  • Gapwaves AB (Privat, Sweden)
  • Comnisens AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Halmstad (Akademisk, Sweden)
  • Veoneer (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2022.