Gamification av sanitetsplanering: "En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem"

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.