Göteborg Action for Management of the Environment (GAME)

Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Västra Götaland med fokus på en hållbar samhällsutveckling. Nätverket har sedan mitten på 90-talet arbetat med den regionala utvecklingen i Västra Götaland med syfte att stimulera samarbetet mellan aktörer inom näringsliv, forskning och samhälle. Miljönämnden har deltaget i nätverket sedan 2001. Nätverket GAME har tre huvudsakliga arbetsområden: Utredningar, seminarier och nätverksträffar samt kommunikation och omvärldsbevakning. Den huvudsakliga målgruppen för nätverkets aktiviteter är medlemmarna i det nätverk på över 400 personer som utgör GAME. Nätverksmedlemmarna är en jämn fördelning av representanter från näringsliv såväl som forskare och aktörer inom offentlig sektor.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Näringslivets Miljöchefer (NMC) (Non profit, Sweden)
Startdatum 2012-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.