Gästforskarvistelse för Associate Professor Tanja Winkler

Det övergripande syftet med gästforskarvistelsen vid Chalmers är att tillsammans utveckla kunskap om makt och rättviseperspektiv. Mer specifikt är avsikten att färdigställa arbetet med boken The Handbook on Planning and Power, med Kristina Grange, Michael Gunder och Tanja Winkler som redaktörer. Gästforskarvistelsen sker 1 april - 31 maj 2022. Kontaktperson är Kristina Grange

Startdatum 2022-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-05-31

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.