GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2018 (Fusion Point Gothenburg – Delprojekt A-x2)

Spatial Morphology Group (SMoG) bedriver studier av och utvecklar verktyg för analys av stadens form och rumsliga struktur i relation till olika urbana processer av socialt, ekonomiskt och ekologiskt slag.
Just nu arbetar vi med flera utvecklingsprojekt som handlar om nya digitala verktyg i stadsutvecklingsprocessen. Ett av dem handlar om att utveckla en stadsformsmodell över Göteborg som beskriver den historiska utvecklingen av stadens fysiska form från 1960 fram till idag. Avsikten är att modellen skall bidra till förståelsen av stadsbyggnadsprojekts betydelse och inflytande på staden över tid. Detta är något som idag i hög grad saknas.
Modellen är GIS-baserad och omfattar en serie GIS-lager som gatunät, fastighetstruktur och bebyggelse men även en stor mängd socio-ekonomiska data med geografisk bestämning.
 
Projektet finansieras av Älvstranden Utveckling AB inom ramen för ett större samarbetsprojekt med namnet Fusion Point Gothenburg

Samarbetande organisationer

  • Älvstranden Utveckling (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 12 okt 2018.