Future Industrial Services Management

Underhåll utgör en mycket stor andel av den totala produktionskostnaden. Förbättrat underhåll har därför en stor vinstpotential både ekonomiskt och miljömässigt. Projektets mål är att utveckla visionen om framtidens industriella servicecentral där tillståndsdata, produktionsmodeller och expertis samverkar för ökad effektivitet och kundanpassning. Idén är att ta sig an problemet med ett förbättrat underhåll i sin helhet, inkluderande behov av organisatoriska förändringar och nya affärsmodeller. Projektet rör några få industrigrenar men resultaten är generella. Projektet förväntas leda till metoder och tekniker som ger förbättringar på flera områden: - Bättre resursutnyttjande ger hållbar tillväxt - Ökad tillgänglighet genom färre oplanerade stopp - Större flexibilitet inom organisationer och mot kund - Förbättrade affärsmodeller och nya nyckeltal Arbetet i fallstudierna kommer också att ge konkreta resultat för deltagande företag.

Samarbetande organisationer

  • Siemens industrial turbomachinery (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • EuroMaint Rail (Privat, Sweden)
  • Linnéuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Eduro AB (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • TXG Development (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-25

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.