Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar med avseende på den kemiska miljön

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

​Undermarksanläggningar påverkar mer eller mindre omgivande miljöer. Främst berörs hydrologiska förhållanden men även det geokemiska tillståndet påverkas i interaktionen mellan anläggningar och omgivande berggrund. Under och efter utsprängning bör ytterligare faktorer beaktas som gäller byggmaterial vilka tillförs undermarksanläggningar, dvs:

  • Funktionaliteten för materialet
  • Samspelet mellan materialet och grundvatten
  • Beständigheten hos materialet

Samtliga tre faktorer påverkas starkt av den underjordiska miljön med grundvatten som transportmedium mellan omgivningen och de material som tillförs anläggningen. Byggmaterial är oftast cementbaserade, förstärkande för sprutbetong eller utgörs av stål för t.ex. bergbultar. Med hjälp av samordnade delprojekt som utgår från hydrokemisk kunskap skall påverkan på cementbaserade material liksom korrosionsförlopp på stålbultar studeras.

Det övergripande målet för projektet är att ytterligare utveckla standarder för att uppfylla funktionella krav på underjordiska anläggningar med avseende på den kemiska miljön i form av grundvattensammansättning och undermarksanläggningars atmosfär.

Dessutom syftar projektet till att ge en grund för att bygga säkrare tunnlar med ett kostnadseffektivt underhåll.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Nyckleord: Hydrokemi, korrosion, kemisk nedbrytning, rock bultar, cementbaserade material

Projektdeltagare

Projektledare
Lars O Ericsson

Projektdeltagare
​Lars O Ericsson
Fredrik Mossmark
Lars-Olof Dahlström
Jan Trädgård CBI
Urs Mueller CBI
Bror Söderholm KIMAB

Kontaktperson
Lars O Ericsson

Externa parter i projektet
​Cementa
SKB
BeFo
SBUF
El-forsk
NCC
Nova
Besab
TRV
SGU
CBI
KIMAB
TGC
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

Formas  5 499 kkr, Cementa 250 kkr, SKB 250 kkr,  BeFO 250 kkr, SBUF 1 500 kkr, El-forsk 250 kkr

In-kindbudget: NCC 650 kkr, Nova 650 kkr, Besab 500 kkr, TRV 500 kkr, SGU 200 kkr, CBI 250 kkr, Swerea KIMAB 250 kkr, TGC 250 kkr

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.