Fuktmängd i papper

Målet är att utveckla en prototyp av fuktmätsystem och verifiera den i industriell miljö. Slutmålet är att bevisa att metoden fungerar i fält och kan leda till besparingar i tryckindustri. Ett lyckat projekt skulle innebära att en ny och konkurrenskraftig produkt baserad på forskningsresultat från högskolan kan introduceras på marknaden. Efter verifieringsprojektet kommer det att finnas en tydlig plan för att gå vidare och kommersialisera tekniken. Detta kan göras antingen genom att starta ett bolag eller genom att alliera sig med ett befintligt bolag som redan har försäljningskanalerna. Första etappen av projektet fokuserar på design och konstruktion av elektroniska, mekaniska och optiska komponenter. Prototypen kommer att testas och kalibreras i labbmiljö med stillastående papper med känt fuktinnehåll. Upplösningen av beräknat fuktinnehåll kommer att utvärderas.

Startdatum 2011-12-07
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-10-31

Sidansvarig Publicerad: må 23 mar 2020.