Bränsleceller

Bränsleceller producerar elektricetet med hög verkningsgrad och låga utsläpp. De erbjuda framtiden en effektivare energiproduktion. Till skillnad från förbränningsmotorer så omvandlar bränsleceller kemisk energi direkt till elektrisk energi. En bränslecell består av anod/elektrolyt/katod som en repeterande enhet. Dessa enheter kopplas i serie till en så kallad stack för att producera högre spänning. De repeterande enheterna ansluts via bipolära plattor. Huvuduppgifterna för de bipolära plattorna är att fördela bränsle- och syrgas till cellerna och för att sluta den elektriska kretsen mellan de individuella cellerna.
Bränslecellsgruppen på Energi och Material arbetar främst med metalliska material för olika typer av bränsleceller:

- Keramiska bränsleceller (SOFC)

- Högtemperaturbränsleceller med polymeriska elektrolytmembran (HTPEM)

Projektledare
Kontaktperson för information
Högtemperaturbränsleceller med polymeriska elektrolytmembran (HTPEM)

Sidansvarig Publicerad: to 19 dec 2013.