Framtidsoperatören - Förstudie

Syfte och måluppfyllelse:

Projektet syftade till att utveckla en projektidé och skapa ett projektkonsortium genom att genomföra en multisektoriell sammanställning av industrioperatörernas framtida (2017-2020) uppgifter och behov av uppgiftsstöd. Projektet har uppfyllt och överträffat uppsatta mål. Industriintresset är stort och företagen ser projektidén, d.v.s. att fokusera på operatörer nära värdeadderande processer, som en viktig faktor för framtida konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter - utfall
Operatören/kunskapsarbetaren är en kritisk resurs för konkurrenskraftig produktion, bl.a. i kraft av sin förmåga att snabbt kunna förändra och utveckla produktionen, samt hantera problem. Framtida stöd för operatörer bygger på att avancerad och mobil IT utnyttjas effektivt i skarpa industrimiljöer. Industriintresset för projektet är stort och ett 15-tal företag är intresserade av att gå med i B-projektansökan.

Upplägg och genomförande - analys
Två workshops med process- respektive verkstads-industrin samt två workshops med system- och verktygsleverantörer gav en tydlig och branschöverskridande bild av industribehoven. Samarbete mellan Chalmers och Luleås tekniska högskolor har givit en tydlig bild av forskningsfronten. Operatörsbegreppet definierar projektet som den person som har direkt kontakt med eller befinner sig närmast den direkt eller indirekt värdeskapande processen.

Samarbetande organisationer

  • Sandvik (Privat, Sweden)
  • Göteborgs tekniska college (Akademisk, Sweden)
  • Boliden Mineral AB (Privat, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • LKAB (Privat, Sweden)
  • Beijer Electronics AB (Privat, Sweden)
  • SKF (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-03-15

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2020.