Framtidsoperatören

Projekt Framtidsoperatören möjliggör konkurrenskraftig produktion för svenska företag, inom ett brett spektrum av branscher.

Projektets mål är framtidens verktygslåda för kompetenta individer närmast produktionsprocessen. Dessa operatörer har avgörande påverkan på flexibilitet, produktivitet och kvalitet.

Framtidens verktyg baseras på mobil kommunikation, beslutsstöd och informationsteknik som förstärker operatörernas handlingsförmåga. Projektets potential är stor för 100 000-tals operatörer i svensk industri. Projektet möjliggör även inkluderande arbetsplatser som stödjer nationella resp. europeiska sysselsättningsmål om 80% resp. 75% för åldrarna 20-64.

Brukarföretag i projektet är: Boliden, LKAB, Sandvik Coromant, AB Volvo, Astra Tech, SKF och AAB AB.

Systemutvecklare: (stora och små företag) Beijer Electronics, AB Volvo, CGM, ATS och Capee group. Göteborgs Tekniska College möjliggör stark spridning genom mängdutbildning av operatörer. Luleå tekniska univ. och Chalmers bidrar med analysmetoder, intervjuer, lab för användartester, utveckling av pilotinstallationer. Chalmers leder projektet.

Projektet har fyra faser: användarbehovs-analys, delsystem-utveckling, delsystem-integration samt implementering, utbildning och användartester. Arbetat är indelat i sex arbetspaket med milstolpar. Operatörs-situationerna för process- respektive verkstadsindustri analyseras först separat och sammanförs sedan i generiska lösningar som implementeras och testas i lab och industri.

Projektledare: Johan Stahre (Chalmers), Lena Moestam Ahlström (AB Volvo)

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Boliden Mineral AB (Privat, Sweden)
  • SKF (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Göteborgs tekniska college (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Beijer Electronics AB (Privat, Sweden)
  • LKAB (Privat, Sweden)
  • Sandvik (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-30

​Externa medlemmar

​Luleå Tekniska Universitet LTU
Lena Abrahamsson
Jan Johansson
Håkan Alm
Camilla  Grane
Anders Gustafsson

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2020.