Framtidens motor - effektiv och ren med variabla ventiler

Projektet avser att undersöka ett förbränningsmotorkoncept som utnyttjar ett fullt variabelt ventilsystem. Vid tester och simuleringar så kommer diesel och metan användas. Olika metoder för en optimal kontroll av motorn kommer utvecklas och demonstreras. Målen för dieselmotorkonceptet är 6% lägre bränsleförbrukning jämfört med nuvarande produktionsmotor. Målet för metanmotorkonceptet är 45% topp verkningsgrad samt en bränsleförbrukning klart bättre än nuvarande produktionsmotorer.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Freevalve AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-01

Sidansvarig Publicerad: to 27 maj 2021.