Framtidens materialdesign

Projektet utgör en ny typ av strategiskt samarbete som syftar till kontinuerlig industrialisering av utvalda resultat från långsiktig grundforskning. Vetenskapliga insatser hos fem svenska forskargrupper sammanförs i en riktad insats mot integrerad modellering av utskiljningar hos metalliska material och kopplas till frågeställningar hos sju företag.


Projektet adresserar grundkoncepten bakom agendasteg 3. Öka materialutvecklingstakten. Det siktar på en långsiktig utveckling av modellering som kommer att bilda grund för materialutveckling i många år framöver. Det kommer att utmynna i nya modeller och modelleringsverktyg för att behandla utskiljning i metalliska material genom att integrera ab initio beräkningar, calphad och grundläggande modellering av kärnbildning

Samarbetande organisationer

  • Jernkontoret (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Thermo-Calc Software AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.