Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

Projektet syftar till att ta fram generaliserbar kunskap och riktlinjer för mer klimatsmart och hållbar utveckling och design av bostäder. Projektet är ett samarbete med partners involverade i HSB Living Lab och tar som utgångspunkt en nyligen avslutad förstudie kring materialflöden och klimatpåverkan till följd av brukardrivna inre renoveringar i bostäder. Inom förstudien har ett omfattande empiriskt material om vad som byggs om och varför tagits fram. Materialet är bas för fortsatt analys och för nya framåtriktade studier som ska resultera i riktlinjer för utformning och test av lösningar för klimatsmarta och hållbara bostäder.

Samarbetande organisationer

  • HSB Living Lab (Privat, Sweden)
  • Bengt Dahlgren AB (Privat, Sweden)
  • HSB Göteborg (Non profit, Sweden)
  • Tengbom (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.