Framtidens hem. Morgondagens lösningar en sporre för dagens byggnader

Den starka forskarmiljön kommer att stödja utvecklingen av framtidens hem i en globaliserad era med ny teknologi, material och strukturella/rumsliga lösningar som på ett radikalt sätt minskar resurs- och energiutnyttjandet. Forskning som stödjer utvecklingen av metoder och teknologi för renovering och uppgradering av befintliga byggnader kommer att spela en viktig roll i programmet. Forskningsprogrammet stödjer forskningen inom samhällsbyggnadsområdet vid Chalmers och samlar ledande forskare vars verksamhet fokuserar på byggnader och hem. Programmet och forskarna skapar en transdisciplinär arena med forskning i samverkan med samhället. På denna arena kommer det att skapas forskningsresultat, innovationer, arbetssätt och tillämpningar i den absoluta framkanten. Den interdisciplinära forskarmiljön baseras på ett systemtänkande med betoning mot ingenjörsvetenskap och människans upplevelser och behov. Viktiga forskningsdelar kommer att behandlas:

* aktiva, multifunktionella klimatskal
* betongkompositstrukturer med energilagringsmöjlighet
* vattensystem för inomhusbruk
* upplevelser av hem, ljus och rumsstrukturer

Den transdisciplinära arenan bygger på ett designsystemtänkande och kommer att innefatta interdisciplinär forskning inom de externa samarbetspartnernas pågående projekt.

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30


Projektdeltagare
Projektledare
Greg Morrison, professor  (projektledare) vid Bygg- och miljöteknik, Vatten miljö teknik

Projektdeltagare
Carl-Eric Hagentoft, professor vid Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi
Daniel Västfjäll,  forskare, lärare vid Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik
Karin Lundgren, biträdande professor vid Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik
Paula Femenías, forskarassistent vid Arkitektur
Forskningsområde
​Samhällsplanering
Populärvetenskaplig beskrivning

Programmet framtidens hem (homes for tomorrow, h42) kommer att ha en forskningsinriktning med fokus på att ta fram nya, spännande innovationer för våra hem.

Dessa innovationer kommer att ge lättare och mer flexibla byggnadsskal som är mer effektiva från en energi- och resurssynpunkt. Ett exempel är forskningen om aerogel som kan ge samma isoleringseffekt som mineralull, men med ett betydligt tunnare skikt.

Annan forskning i h42 kan leda till en ny typ av betong vari man kan lagra energi, t.ex. för elbilen som står utomhus, eller för extra uppvärmning av villan. Utvecklingen av en tunnare och energilagrande betong bygger på forskning om nya fibrer som kan omvandla betong till ett kompositmaterial.
 
En annan innovation är inom hemmets vattensystem, där forskning kommer att ske om nya sätt att återcirkulera och därmed spara både på vatten och på den energi och de kemikalier som behövs för att producera vårt dricksvatten. Samtidigt kommer h42-forskningen att ge underlag för en ny teknik för produktion, inom hemmet, av ett dricksvatten av ännu högre kvalitet än vad vi är vana vid med dagens teknik.
 
h42-innovationer kommer att ha betydelse både för byggandet av nya hem och för ombyggnad och renovering av det äldre byggbeståndet. Vissa innovationer kan komma att få särskilt stor betydelse; ett exempel är nya isoleringsmaterial som kan appliceras i ett tunnare skikt och därmed inte ändrar byggnadens karaktär.
 
Det är dock viktigt att innovationer för hem inte enbart ger en miljövinst, de måste även erbjuda nya och bättre kvaliteter för oss som lever i våra hem. En faktor som har stor betydelse är hemmets plats för återhämtning efter arbetet. Kopplingen mellan teknik och upplevelse är en viktig del av programmets forskningsplan.
 
En annan viktig del av h42 är att involvera byggindustrin i forskningsprocessen genom ett antal verklighetsstudier. Dessa studier kommer att tas fram i början av programmet och utgöra exempelarenor för ny kunskap både för forskarna vid Chalmers och för byggindustrin. Det extra värdet för byggindustrin ligger i framtagandet av ny teknik och nya processer, idéer för deras nuvarande projekt, utbyte med forskarna om idéer och projekt, samt att deras framtida medarbetare (Chalmers studenter) får insikt i verklighetsförankrade studier.
 
Särskilt spännande är utbytet med NASA som bedriver omfattande forskning om design av hem i rymden en erfarenhet som kan har stor betydelse för h42, och som i sin tur kan ge h42 en ovanlig internationell applikation.
 
Verklighetsstudierna kommer att ge en bra plattform för att kommunicera forskningsresultaten från h42. Kommunikationsplanen inkluderar följande aktiviteter: kontinuerlig information genom en webbsida; frekventa och öppna seminarier och workshops; en grafisk profil för igenkännande av programmet; fundraising för att attrahera potentiella finansiärer till h42, men också för att lyfta intresset för och betydelsen av programmet; både populärvetenskaplig och vetenskaplig spridning av h42-resultaten; en ordentlig satsning på den stora världskonferens i hållbart byggande som äger rum vartannat år.

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Projektet Framtidens hem delas in i aktivitetsgrupper:

Mer information finns på Homes for tomorrow hemsida

Research_programme.pdfResearch_programme.pdf

Nyckelord: Hållbart byggande, byggnadsinnovation, mänsklig perception, samhällelig arena


Publikationer

Broschyr "Framtidens hem - morgondagens lösningar för dagens hus"
Framtidens_Hem_Formas_2011.pdfFramtidens_Hem_Formas_2011.pdf

Sid 42-43 i Formas Broschyr 1:2011 Forskningsprojekt Formas forskning om energi - ett urval projekt.

Artikel "Homes for tomorrow"
Homes_for_tomorrow_Public_Service_Review.pdfHomes_for_tomorrow_Public_Service_Review.pdf
Pages 386-387 in Public Service Review: European Union, Issue 21. Year 2011.


Bok "PapyrusParadis - ett samarbete mellan Mölndals stad och Homes for tomorrow vid Chalmers"
PapyrusParadis.pdfPapyrusParadis.pdf
Sammanställd av professor Greg Morrison, Chalmers, 2011. Bläddra i skriften.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.