Framtidens hem - Vattenvettiga hem

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-01Homes for tomorrow började som en idé skapad inom institutionen för Bygg- o Miljöteknik, i samarbete med institutionen för Arkitektur, med mål att lyfta forskningskunskapen till en ny nivå. Projektet finansieras av Formas inom satstningen på starka forskningsmiljöer, men genom ytterligare finansiering från EU breddas  forskningen till flera topp-forskningsmiljöer i Holland, Storbritannien och Schweiz.

Inom projektet arbetar forskarna för att ta fram ny teknik och design för framtidens hem. De vill skapa ett starkt forskningscentrum dit både samhället och byggindustrin kan vända sig för att få den nya forskningen, tekniken och behoven för framtidens hem. Målet är att gå förbi passivhusbyggandet för att hitta metoder att bygga som använder tunnare isoleringsmaterial, mindre resurser och energi, samtidigt som ljud- och vibrationsmiljön förbättras. Idéen är att inte fastna inom befintliga tekniker. Homes for tomorrow är ett koncept som kommer att lyfta in nya tekniker i Svensk byggindustri.

Homes for tomorrow är ett övergripande projekt som innehåller ett flertal delprojekt. Tre av dessa delprojekt finns på Vatten Miljö Teknik.

Delprojektet "Living Lab" är ett erfarenhetutbytesprojekt som pågår i 3år. Projektet är ett samarbete inom EU med inriktning på demonstrationshem och de boende.

Ett annat delprojekt är Papyrusprojektet som är ett samarbete med Mölndals stad. Projektet undersöker hållbara lösningar vi byggandet av ett bostadsområde på det gamla fabriksområdet i Mölndal, Papyrusområdet.
Det tredje delprojektet är ett doktorandprojekt med fokus på vattenförnuftiga hem. Detta projekt är just nu i fas 1. Fas 1 studerar nyckelattributerna för vatten i hem. Forskningen bedrivs genom jämförande studier i olika områden i Göteborg och Nairobi. Den huvudsakliga frågan inom dessa jämförelser undersöker om vatten i hem är person- eller platsberoende. I Fas 2 av projektet kommer insamlad data att analyseras och som användas för att lägga fram konkreta förslag på det som projektet kallar vattenförnuftiga hem (water sensitive homes).

Projektet koordineras av Greg Morrison på Vatten Miljö Teknik.

Projektet är en del av forskningsprojektet: ”Homes for tomorrow”/Framtidens hem.

Projektdeltagare
Greg Morrison
Mikael Mangold
​Formas

Publicerad: ti 10 maj 2016.