Framtidens hem - Nya Betongkompositmaterial

Startdatum 2010-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30Som ett delprojekt i forskningsprojektet: "Homes for tomorrow"/"Framtidens hem" är syftet med detta projekt att utveckla nya betongkompositmaterial blandade med moderna konstruerade textilier och nano-modifierad/polymermodifierad cementbaserade bindemedel. Ytterligare genom att använda porlösningen som elektrolyt och ledande fibrer som anod (och armeringsmetall som katod) blir nästa mål att utveckla ett koncept för lagring av energi i betongkonstruktioner.

I projektet kommer kombinationen av teknik och kompatibilitet mellan olika material att studeras. Särskilda uppgifter ingår att utreda och utveckla nya bindemedel som matriser för nya betongkompositer. Vidare kommer textila strukturer som är kompatibla med cement- eller geopolymerbaserat matriser att studeras. Slutligen kommer möjligheter och begränsningar i de utvecklade betongkompositerna för tillämpning i byggnaden systemet undersökas.

Projektdeltagare
​Luping Tang, biträdande professor
​Formas

Sidansvarig Publicerad: ti 10 maj 2016.