Framtidens hem - Återhämtning i multimodala miljöer

Startdatum 2010-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30En viktig faktor i framtidens hem är hemmet som plats för återhämtning efter arbetet. För att skapa ett återhämtande hem krävs att man tar hänsyn till flera modaliteter, såsom visuell och auditiv upplevelse. I projektet kommer fokus att ligga på människans upplevelse i multimodala miljöer och hur miljön kan hjälpa individen i återhämtning av kognitiva resurser.

Projektet är en del i forskningsprojektet: "Homes for tomorrow"/"Framtidens hem".

Projektdeltagare
​Penny Bergman
Daniel Västfjäll
​Formas

Publicerad: to 12 maj 2016.