Framtidens hem - Aktiva och multifunktionella klimatskal

Startdatum 2010-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30Syftet med projektet är att utveckla en vetenskaplig bas för nya och multifunktionella klimatskal som kan ge bättre funktion samtidigt som mindre resurser används. Utvecklingen av nya högisolerande material och smart design av klimatskalskomponenter utgör viktiga mål med forskningen.

Klimatskalet utgör den del som separerar innemiljön från uteklimatet. Nya material och teknologier kan utnyttjas för nya och adaptiva funktioner. Genom att utnyttja smart design av byggnadskomponenter och system kan variationer i uteklimatet utnyttjas för att på ett fördelaktigt sätt förbättra innemiljön.

Projektet är en del av forskningsprojektet: ”Homes for tomorrow”/Framtidens hem.

Projektdeltagare
​Carl-Eric Hagentoft, Byggnadsfysik, Chalmers
Angela Sasic, Byggnadsfysik, Chalmers
Paula Wahlgren,Byggnadsfysik, Chalmers
Bijan Adl-Zarrabi, Byggnadsfysik, Chalmers
Axel Berge, Byggnadsfysik, Chalmers
Pär Johansson, Byggnadsfysik, Chalmers
​Formas

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2016.