Framtida alternativa transportbränslen

Dagens grundmotorkoncept har ett antal inbyggda begränsningar som man på olika sätt försöker kringgå för att höja verkningsgraden. Det största problemet är att en signifikant andel av expansionen inte tas om hand effektivt. Utvecklingen går mot högre uppladdningsgrad med mellankylning vilket höjer effekttäthet och sänker kompressionsarbetet. I projektet kommer vi att bygga och utvärdera ett nytt men i grunden gammalt koncept som vi redan i samverkan med LTH söker patent för. Konceptet har en intressant verkningsgradspotential enligt våra beräkningar och om det håller väsentligen kan förbättra systemverkningsgraden för dagens förbränningsmotorer. Huvudsökande är Volvo. Doktorandprojektet kommer huvudsakligen att bedrivas på avdelningen för förbränningsmotorer på Lunds Tekniska Högskola (LTH), men i nära sammarbete med Volvo förbränning, gasväxling och basmotorforskare. Denna ansökan avser fas 2 av projektet.

Samarbetande organisationer

 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Finansieras av

 • Perstorp BioProducts (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Lantmännen Energi (Privat, Sweden)
 • Preem (Privat, Sweden)
 • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
 • St1 Sverige (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Saybolt Sweden (Privat, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.