Framtagande av science cases för e-infrastruktur i Sverige (utredningsuppdrag)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 17 maj 2019.