Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration

Projektet syftar till att demonstrera ett komplett DC-system i en enfamiljsvilla, inklusive solceller, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster. Projektet ska ge underlag för hur solceller ska kunna användas för direktförsörjning av en villas produkter och tekniska system. Brukarbeteende, byggregler och elpris ska också vägas in. Genom sitt fokus på effektivt nyttjande av solel i byggnader har projektet potential att bidra till en mer resurseffektiv utbyggnad av solceller i Sverige.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 29 dec 2021.