Från mikro till Mega-GRID:Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät (EM m2M-GRID projekt)

Projektet syftar till att påskynda introduktionen av mikronät genom tre olika lösningar, vilka kommer att valideras i en rad testmiljöer. Utöver detta kommer tre demonstrationsanläggningar utvecklas i Sverige och Frankrike. Målet med detta är att skapa ny marknadsmöjligheter för olika intressenter och att därmed accelerera utvecklingen och integrationen av mikronät

Samarbetande organisationer

  • Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) (Akademisk, France)
  • Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) (Forskningsinstitut, France)
  • Sorea ( energies & communications, Privat, France)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Technische Universiteit Eindhoven (Akademisk, Netherlands)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.