Fossil Free Energy Districts (FED)

FED-projektet, The Fossil Free Energy District, ska pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället. På Chalmers Campus Johanneberg ska nya sätt att överföra och handla med överskottsenergi testas. Det går ut på att ta vara på överskottsenergi och överföra den mellan de cirka 50 olika byggnaderna i området.

Samarbetande organisationer

  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Business Region Göteborg (BRG) (Non profit, Sweden)
  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • Chalmersfastigheter (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-31

Sidansvarig Publicerad: fr 04 sep 2020.