Forum för samverkan – följeforskning

Startdatum 2011-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Projektet avser följeforskning i den första fasen av Forum för innovation inom transportsektorn, ett nytt nationellt forum för transportforsknings- och innovationsstrategier genom samverkan, för att överbrygga de innovationshämmande gränsdragningar som karaktäriserar transportsektorn.

Följeforskningens syfte är dels att ge återkoppling till projektet, dels fungera som underlag för vetenskaplig publicering. Återföringen till Forum för samverkan sker genom en metodologiskt konsekvent reflektion, som konkret ger till resultat ett skriftligt underlag för avrapporteringen av den första projektfasen hösten 2013. Skapandet av forskningsbar empiri utförs genom etablerade etnografiska metoder som vägleds av tydliga frågeställningar.

Det övergripande syftet är att dokumentera och analysera Forum för samverkan som en social process, mot bakgrund av transportsystemets särdrag.

Följeforskningen baseras på tre perspektiv på Forumet: som innovationsteoretiskt experiment; som ett exempel på förändring i formerna för offentlig-privat samverkan; och som ett historiskt skeende.

Projektledare

Gustav Sjöblom

Styrkeområde
Projektet är kopplat till Chalmers styrkeområde Transport
VINNOVA, SEK 450 000

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.