Forskning inom kärnämneskontroll

Icke-förstörande mätning av det fissila innehållet i utbränt bränsle och kärnavfall. Upptäckt och identifiering av smugglade och herrelösa strålkällor. Märkning av behållare för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Samarbetande organisationer

  • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2014-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.