Flexibla terahertz detektorer i grafen

Flexibla terahertz-detektorer i grafen.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.