Flexibel och effektiv hydrometallurgisk återvinning av Li-jon batterier med olika batterikemier

Projektets syfte är att studera möjligheten att genom pyrolys avskilja organiska komponenter hos förbrukade litium-jon batterier samt att undersöka hur materialets kemiska sammansättning och fassammansättning påverkas av pyrolysen. Uttjänta litium-jon batterier utgör en värdefull källa för sekundär-produktion av bl.a. materialen kobolt, nickel, mangan koppar, aluminium.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.