Flerskalsmodellering av plastisk deformation av hårdmetaller.

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: ti 12 jun 2018.